DUYURULARIMIZ

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketler İçin Bilişim Alanında Getirdiği Yenilikler - 21.02.2013


‘’ 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketler İçin Bilişim Alanında Getirdiği Yenilikler’’

                                           

Semineri  21 ŞUBAT 2013 TÜYAP Karadeniz Salon Saat 17.00

 

 

 

14 Şubat 2011’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Temmuz  2012’de yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu, her sektörden şirketlerin bu süreçte yerine getirmeleri gereken gereklilikler açısından büyük önem taşıyor.Hukuk, kurumsal yönetim, muhasebe ve finansal raporlama ve bilgi teknolojileri başlığındaki bileşenlerin tümünü ilgilendiren Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun bilgi teknolojileri bileşeni tarafında getirdiği gereklilik ,bilgi güvenliği,kişisel verilerin korunması politikalarını  konunun uzmanları   hukukçular ve aşağıda belirtilen  konu başlıkları ile işleyeceğiz. Seminerimize katılımlarınızı rica ederiz.

                                                                                                                                                                                Genel Başkan

                                                                                                                                                                               Mehmet SANDAL

   

-       Şirketlerin Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Uyum Sürecinde Yapması Gerekenler
-       İnternet Sitesi Zorunluluğu ve Kapsamı
-       MERSİS Sistemi ve Dijital Şirket Konsepti
-       Güvenli Elektronik İmza
-       Kayıtlı Elektronik Posta
-       Elektronik Genel Kurul
-       E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv
-       E-Ticaretin Vergilendirilmesi


Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısının Son Durumu ve Şirketlere Getireceği Yükümlülükler
95/46/EC Sayı ve 24 Ekim 1995 Sayısı Avrupa Birliği’nin Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Direktifi ve Direktifle İlgili Güncelleme Çalışmalarının Durumu

Türk Ceza Kanunu’ndaki Bilişim Suçlarının Şirketlerin Bilgi Güvenliği Açısından Yorumlanması ve Alınabilecek Tedbirler

 

 

 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN ŞİRKETLER İÇİN BİLİŞİM ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE ŞİRKETLER İÇİN BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKALARI SEMİNER PROGRAMI

 

1.       Bölüm

 

·         Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketler İçin Bilişim Alanında Getirdiği Yenilikler

-          17:00 – 17:10 Açılış Konuşması

Mehmet SANDAL – İSİFED Yönetim Kurulu Başkanı

 

17:10 - 18:00

-          Şirketlerin Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Uyum Sürecinde Yapması Gerekenler

-          İnternet Sitesi Zorunluluğu ve Kapsamı

-          MERSİS Sistemi ve Dijital Şirket Konsepti

-          Güvenli Elektronik İmza

Av. Eser RÜZGAR – DKTR Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı, LL.M.

 

18:00 – 18:30

-          Kayıtlı Elektronik Posta

-          Elektronik Genel Kurul

-          E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv

-          E-Ticaretin Vergilendirilmesi

Av. Burak TAŞÇI – DKTR Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı, LL.M.

 

18:30 – 18:45  Kahve Molası

 

2.       Bölüm

18:45 – 19:15

·         Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Türkiye’de Mevcut Durum ve Yasal Mevzuatlar

-          İçeriği nedir ve neleri düzenliyor
Devamı

BAŞKANDAN
İSİFED 1994 yılında İstanbul’da bölgesel bir dernek olarak başladığı yolculuğuna 2005 yılından bu yana ülkemizin en büyük şehrinin sanayici ve işadamı dernekleri federasyonu olarak devam ediyor. Bugün 10’a yakın iş adamı derneğini bir araya getiren bir çatı örgütüyüz. Yola çıktığımızda bizi heyecanlandıran o duyguyla, 24 yıl sonra bizi heyecanlandıran duygu aynı; Birlik olmak…

Bu 24 yılda ulaştığımız, ulaşmayı başardığımız hedeflerimiz var. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi konumunda olan Kobilerin yasal ve yapısal sorunlarının çözümü ve kurumsal kimlik kazanmaları konusunda adımlar attık. Bölgemizdeki üniversiteler, araştırma kurumları ve demokratik kuruluşlarla güç birliği yapıyoruz, ortak projeler yürütüyoruz. Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ile oluşturduğumuz platformlar, ortak yaptığımız işler var. Pek çok yurtdışı gezisi yaparak derneklerimizin üyeleri arasında yepyeni bağlar kurduk, birlikte iş yapabilme imkânları yarattık.

Ancak bunlar birlikte ülkemizde hala piyasa ekonomisinin hukuki ve sosyal alt yapısının geliştirilmesine ve istikrar içinde büyümesine katkı yapılmasına ihtiyaç var. Bizim işimizin en önemli parçalarından biri etik değerler ve toplumsal sorumluluk bilinci. Bu konuda eksikliklerimiz var. Teknolojik gelişmeleri takip etmekte hala tereddütlüyüz. Hâlbuki teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olmamızın önünde hiçbir engel yok. Bağlı derneklerdeki her üyemiz bunları becerebildiğimizde küresel rekabet gücümüzün artacağının bilincinde.

24 yılı sonra, ilk günkü gibi Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak, kendisine bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini en üst düzeye çıkartmak için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek için çalışıyoruz.

Biz, ülkemiz için, ülkemize katkıda bulunan etik ve sorumluluk sahibi işadamlarımız için varız. Gücümüzü sizden alıyoruz. Yönümüzü size dönüyoruz. İSİFED sizindir.
Devamı