Amaçlar

İSİFED kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimlerle sürekli ve kalıcı işbirlikleri yapmaya özel önem vermektedir.


İSİFED 2.genel kurulda önüne koyduğu hedef doğrultusunda bölgemizdeki diğer sivil toplum kuruluşları ve demokratik örgütlerle ortak platformlar oluşturmanın, kobilerin ülke ekonomisinde hak ettiği yeri alması için birlikte mücadele etmenin zorunlu olduğuna inanmaktadır.

İSİFED yaptığı bütün etkinlikleri kamuoyu ve basınla paylaşmakta ve onların görüş ve eleştirilerinden yararlanmayı en temel ilkelerinden biri olarak kabul etmektedir.

İSİFED bağlı derneklerin üyeleri arasında birlikte iş yapabilme olanakları yaratmak ve en üst düzeyde dayanışma sağlamak amacıyla organizasyonlar yapmayı en önemli görevlerinden saymaktadır.

Bu amaca yönelik, Türkiye'de ilk kez bir sivil toplum kuruluşu olarak 19-21 temmuz 2006 tarihlerinde İsidef 1.sanayi etkinliği düzenlenmiştir.

Çok kısa bir sürede hazırlanmış olsa da 200'e yakın firmanın katılımı sağlanmış, basın ve kamuoyunda geniş yankı bulmuş, bölgemizde büyük ses getirmiştir.

Büyük çoğunluğu aile ya da şahış şirketi durumunda olan bölgemiz firmalarının kurumsallaşma yönündeki eksikliklerini kapatmaya yönelik, tanıma, tanışma ve birlikte iş yapabilme ortamı yaratmayı amaçlayan bu etkinliğimiz bu yılda 27-29 Haziran 2007 tarihlerinde yine tüyap fuar merkezinde gerçekleştirdi.


BAŞKANDAN
İSİFED 1994 yılında İstanbul’da bölgesel bir dernek olarak başladığı yolculuğuna 2005 yılından bu yana ülkemizin en büyük şehrinin sanayici ve işadamı dernekleri federasyonu olarak devam ediyor. Bugün 10’a yakın iş adamı derneğini bir araya getiren bir çatı örgütüyüz. Yola çıktığımızda bizi heyecanlandıran o duyguyla, 24 yıl sonra bizi heyecanlandıran duygu aynı; Birlik olmak…

Bu 24 yılda ulaştığımız, ulaşmayı başardığımız hedeflerimiz var. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi konumunda olan Kobilerin yasal ve yapısal sorunlarının çözümü ve kurumsal kimlik kazanmaları konusunda adımlar attık. Bölgemizdeki üniversiteler, araştırma kurumları ve demokratik kuruluşlarla güç birliği yapıyoruz, ortak projeler yürütüyoruz. Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ile oluşturduğumuz platformlar, ortak yaptığımız işler var. Pek çok yurtdışı gezisi yaparak derneklerimizin üyeleri arasında yepyeni bağlar kurduk, birlikte iş yapabilme imkânları yarattık.

Ancak bunlar birlikte ülkemizde hala piyasa ekonomisinin hukuki ve sosyal alt yapısının geliştirilmesine ve istikrar içinde büyümesine katkı yapılmasına ihtiyaç var. Bizim işimizin en önemli parçalarından biri etik değerler ve toplumsal sorumluluk bilinci. Bu konuda eksikliklerimiz var. Teknolojik gelişmeleri takip etmekte hala tereddütlüyüz. Hâlbuki teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olmamızın önünde hiçbir engel yok. Bağlı derneklerdeki her üyemiz bunları becerebildiğimizde küresel rekabet gücümüzün artacağının bilincinde.

24 yılı sonra, ilk günkü gibi Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak, kendisine bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini en üst düzeye çıkartmak için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek için çalışıyoruz.

Biz, ülkemiz için, ülkemize katkıda bulunan etik ve sorumluluk sahibi işadamlarımız için varız. Gücümüzü sizden alıyoruz. Yönümüzü size dönüyoruz. İSİFED sizindir.
Devamı