Tarihçe

Misyonumuz
• Piyasa ekonomisinin, hukuki ve sosyal alt yapısının geliştirilmesi ve istikrar içinde büyümesi için katkı sunar,

• İş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapar,

• Dünyadaki teknolojik çalışmaları yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini arttırması, teknoloji üreten ve ihraç eden konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir,

• İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur,

• Şirketlerin küresel rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapar, bu yönde uluslar arası organizasyonlar içinde yer alır, işbirliğinde bulunur,

• Yatırımların ve ihracatın önünü açıcı politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar.

• Üye derneklerden gelen görüş ve önerileri geliştirerek,bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletir

• Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.

• Toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekler, sosyal yararı olan çalışmalara öncülük ve yardım eder.

Vizyonumuz
• Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak, kendisine bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini en üst düzeye çıkartmak,

• Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak,

• Bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak,

• Demokratik, laik, etkin bir hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak,

• Sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek,

• Sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve dayanışmanın güçlenmesine öncülük ederek,sosyal sorumluluk projeleri hazırlayıp,hayata geçirmektir..


BAŞKANDAN
İSİFED 1994 yılında İstanbul’da bölgesel bir dernek olarak başladığı yolculuğuna 2005 yılından bu yana ülkemizin en büyük şehrinin sanayici ve işadamı dernekleri federasyonu olarak devam ediyor. Bugün 10’a yakın iş adamı derneğini bir araya getiren bir çatı örgütüyüz. Yola çıktığımızda bizi heyecanlandıran o duyguyla, 24 yıl sonra bizi heyecanlandıran duygu aynı; Birlik olmak…

Bu 24 yılda ulaştığımız, ulaşmayı başardığımız hedeflerimiz var. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi konumunda olan Kobilerin yasal ve yapısal sorunlarının çözümü ve kurumsal kimlik kazanmaları konusunda adımlar attık. Bölgemizdeki üniversiteler, araştırma kurumları ve demokratik kuruluşlarla güç birliği yapıyoruz, ortak projeler yürütüyoruz. Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ile oluşturduğumuz platformlar, ortak yaptığımız işler var. Pek çok yurtdışı gezisi yaparak derneklerimizin üyeleri arasında yepyeni bağlar kurduk, birlikte iş yapabilme imkânları yarattık.

Ancak bunlar birlikte ülkemizde hala piyasa ekonomisinin hukuki ve sosyal alt yapısının geliştirilmesine ve istikrar içinde büyümesine katkı yapılmasına ihtiyaç var. Bizim işimizin en önemli parçalarından biri etik değerler ve toplumsal sorumluluk bilinci. Bu konuda eksikliklerimiz var. Teknolojik gelişmeleri takip etmekte hala tereddütlüyüz. Hâlbuki teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olmamızın önünde hiçbir engel yok. Bağlı derneklerdeki her üyemiz bunları becerebildiğimizde küresel rekabet gücümüzün artacağının bilincinde.

24 yılı sonra, ilk günkü gibi Cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak, kendisine bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini en üst düzeye çıkartmak için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek için çalışıyoruz.

Biz, ülkemiz için, ülkemize katkıda bulunan etik ve sorumluluk sahibi işadamlarımız için varız. Gücümüzü sizden alıyoruz. Yönümüzü size dönüyoruz. İSİFED sizindir.
Devamı